<<home                     

  

Archief Kamervragen 2007-2011

 

 

 

Kamervragen 2009 - 2011

 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het in bescherming nemen van een veroordeelde pedofiele priester (ingezonden 11 februari 2011). Antwoord van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 24 maart 2011).Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010–2011, nr. 1659.

 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over extra rechercheurs voor de opsporing van kinderporno (ingezonden 23 februari 2011) Antwoord van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 23 maart 2011).

 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de hulpverlening aan pedofielen tekortschiet (ingezonden 25 januari 2011).Antwoord van minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 14 maart 2011).

 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het mogelijk maken van internationale kinderontvoering door bijschrijving van een kind in een buitenlands paspoort (ingezonden 13 januari 2011). Antwoord van staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie), mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (ontvangen 9 maart 2011) zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010–2011, nr. 1317.

 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het niet goed uitvoeren van onderzoek naar plotseling, onverwacht en onverklaarbaar overlijden van minderjarigen (ingezonden 21 januari 2011). Antwoord van staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie), mede namens de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (ontvangen 9 maart 2011) zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010–2011, nr. 1393.

 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over zoutbeperking in voedsel om grote gezondheidswinst te boeken (ingezonden 3 februari 2011). Antwoord van minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 8 maart 2011).

 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over incest binnen migrantengemeenschappen (ingezonden 14 december 2010). Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 3 maart 2011).

 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over mishandeling van zwangere vrouwen (ingezonden 30 december 2010). Antwoord van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie), mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ontvangen 3 maart 2011) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010–2011, nr. 1152.

 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over babysterfte en de afstand tot een ziekenhuis (ingezonden 27 januari 2011). Antwoord van minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 10 februari 2011).

 

Antwoord op kamervragen over misbruik van minderjarige jongens in de prostitutie (4 februari 2011).

 

Vragen van de leden Arib en Klijnsma (beiden PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht over euthanasie bij baby’s die niet gemeld wordt (ingezonden 7 februari 2011). Antwoord van minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 10 februari 2011).

 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het verbieden van de vereniging Martijn (ingezonden 22 december 2010). Antwoord van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 12 januari 2011) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010–2011, nr. 996.

Een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State betreffende adoptie (31 januari 2011).

 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het verbieden van de vereniging Martijn (ingezonden 22 december 2010). Antwoord van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 12 januari 2011) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010–2011.

 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de aanpak van huiselijk geweld (ingezonden 12 november 2010). Antwoord van staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie), mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ontvangen 7 januari 2011).

 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Veiligheid en Justitie over eergerelateerd geweld (ingezonden 17 november 2010). Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), mede namens de minister van Veiligheid en Justitie (ontvangen 24 december 2010).

 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over achterlating in Pakistan (ingezonden 28 oktober 2010).  Antwoord van staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie), mede namens de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Immigratie en Asiel (ontvangen 15 december 2010) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010–2011.

 

Vragen van de leden Arib en Recourt (beiden PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het nalaten van het gelasten van uitvoering van een opgelegde taakstraf (ingezonden 1 november 2010). Antwoord van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 3 december 2010) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010–2011.

 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over onvoldoende kraamzorg (ingezonden 30 september 2010). Antwoord van minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 29 oktober 2010).

 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Justitie over Nigeriaanse vrouwenhandel naar Nederland (ingezonden 23 september 2010). Antwoord van minister Hirsch Ballin (Justitie) (ontvangen 14 oktober 2010).

 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over eiceltoerisme in het buitenland (ingezonden 15 september 2010). Antwoord van minister Klink (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 14 oktober 2010).

 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitvoering van de adviezen van de Stuurgroep zwangerschap en geboorte (ingezonden 23 september 2010). Antwoord van minister Klink (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 11 oktober 2010).

 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over strengere richtlijnen voor spermabanken (ingezonden 9 september 2010). Antwoord van minister Klink (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 8 oktober 2010).

 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat te weinig kinderen worden ingeënt tegen mazelen (ingezonden 9 september 2010). Antwoord van minister Klink (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 5 oktober 2010).


Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over onnodige pijn bij bevalling (ingezonden 6 september 2010). Antwoord van minister Klink (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 5 oktober 2010).

 


Namens de Minister van Justitie en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Arib (PvdA) over het niet melden van de dood van een kind door artsen. ingezonden op 24 augustus 2010 met kenmerk 2010Z11824. 21 september 2010.

Antwoord mede namens de Minister voor Jeugd en Gezin op uw brief van 21 juli 2010, nr. 2010Z11152, vragen van het lid Arib van uw Kamer over een lid van de commissie-Deetman met nauwe banden met diverse kerkelijke instellingen, 21 september 2010.

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het verbod op de exclusietest voor de ziekte van Huntington en op HLA-typering (Human Leukocyten Antigeen) (ingezonden 13 juli 2010).
Antwoord van minister Klink (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 1 september 2010).


Vragen van de leden Arib, Spekman en Dijsselbloem (allen PvdA) aan de ministers voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Justitie over medische zorg aan asielzoekers (ingezonden 9 juli 2010). Antwoord van minister Hirsch Ballin (Justitie), mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ontvangen 24 augustus 2010).

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Justitie over de naar Turkije gevluchte mensenhandelaar Saban B (ingezonden 1 juli 2010). Antwoorden van minister Hirsch Ballin (Justitie) (Ontvangen 26 juli 2010).

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de noodzaak om de verloskundige zorg radicaal te veranderen (ingezonden 5 juli 2010). Antwoord van minister Klink (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 22 juli 2010).

 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Jeugd en Gezin over de toename van het aantal jongeren met overgewicht in Nederland (ingezonden 25 mei 2010). Antwoord van minister Klink (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), mede namens de minister voor Jeugd en Gezin (ontvangen 7 juli 2010).

Antwoorden op de vragen van het Kamerlid Arib (PvdA) over het bij voorbaat uitsluiten van alleenstaanden voor een IVF-behandeling door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dr. A. Klink ,(2010Z11305) 28 juni 2010.
 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over te veel aangekochte griepvaccins (ingezonden 17 mei 2010). Antwoord van minister Klink op kamervragen van het Kamerlid Arib (PvdA) over te veel aangekochte griepvaccins (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 18 juni 2010).

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Justitie over de vervolging van de stichting Martijn (ingezonden 27 mei 2010). Antwoord van minister Hirsch Ballin (Justitie) (ontvangen 18 juni 2010).

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de ministers van Justitie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Jeugd en Gezin over kindermishandeling (ingezonden 15 april 2010). Antwoord van minister Hirsch Ballin (Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), mede namens de minister voor Jeugd en Gezin (ontvangen 10 juni 2010).

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een themabijeenkomst van het RIVM (ingezonden 19 april 2010). Antwoord van minister Klink (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 25 mei 2010).

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de ministers van Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bekendmaken van de verblijfplaats van slachtoffers van eergerelateerd geweld (ingezonden 9 maart 2010).  Antwoord van minister Hirsch Ballin (Justitie), mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ontvangen 18 mei 2010).

Vragen van de leden Arib en Heerts (beiden PvdA) aan de minister van Justitie over het verlenen van verlof aan pooierboy M. O. (ingezonden 3 mei 2010). Antwoord van minister Hirsch Ballin (Justitie) (ontvangen 11 mei 2010).

Vragen van de leden Arib en Gill’ard (beiden PvdA) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Justitie over het heropenen van de Genderkliniek in Utrecht (ingezonden 4 februari 2010). Antwoord van minister Klink (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), mede namens de minister van Justitie (ontvangen 7 mei 2010).

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderzoek van het RIVM onder 15- en 16-jarige meisjes (ingezonden 1 april 2010). Antwoord van minister Klink (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), mede namens de minister voor Jeugd en Gezin (ontvangen 7 mei 2010).

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Justitie over de onafhankelijkheid van het onderzoek naar misbruik in de kerk (ingezonden 22 maart 2010). Antwoord van minister Hirsch Ballin (Justitie) (ontvangen 2 april 2010).

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Justitie over seksueel misbruik binnen de kerk (ingezonden 3 maart 2010). Antwoord van minister Hirsch Ballin (Justitie) (ontvangen 2 april 2010).

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Justitie over pedoseksuelen die ondanks een door de rechter opgelegde ontzetting uit beroep of ambt toch in hun oude beroep blijven werken (ingezonden 24 februari 2010). Antwoord van minister Hirsch Ballin (Justitie) (ontvangen 31 maart 2010).

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Justitie over alternatieve geneeswijzen (ingezonden 21 januari 2010). Antwoord van minister Klink (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), mede namens de minister van Justitie (ontvangen 23 maart 2010).

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over problemen in de zorg ten gevolge van interculturele verschillen (ingezonden 25 januari 2010). Antwoord van minister Klink (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 18 maart 2010).

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Justitie over het verhogen van de minimumleeftijd voor prostituees (ingezonden 25 januari 2010). Antwoord van minister Hirsch Ballin (Justitie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (ontvangen 11 maart 2010).

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over beďnvloeding van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) inzake Influenza H1N1. (Ingezonden 28 januari 2010).

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Justitie over het bericht dat de politie ruimere opsporingsbevoegdheden wil om producenten van kinderporno aan te pakken. (Ingezonden 28 januari 2010).

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het percentage kinderen dat bij ziekenhuisopname ondervoed blijkt te zijn. (Ingezonden 28 januari 2010).

Vragen van het lid Arib (PvdA) en Van der Staaij (SGP) aan de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht
dat de politie zicht verliest op de legale seksmarkt. (Ingezonden 2
januari 2010).

 

Beantwoording kamervragen van het lid Arib (PvdA) over een bredere meldplicht voor alle instanties die met slachtoffers van mensenhandel te maken krijgen. Antwoord 19 januari 2010.

 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Justitie over de pedoseksuele man uit Eindhoven. (Ingezonden 4 december 2009)

 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het verdwijnen van slachtoffers van eergerelateerd geweld. (Ingezonden 27 november 2009).

Vragen van de leden Arib (PvdA) en Teeven (VVD) aan de minister van Justitie over de van ontucht met kinderen verdachte zwemleraar Benno L. (Ingezonden 6 november 2009).

 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over borstkanker. (Ingezonden 6 november 2009).

 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over babysterfte. (Ingezonden 3 november 2009).

 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Justitie over een bredere meldplicht voor alle instanties die met slachtoffers van mensenhandel te maken krijgen. (Ingezonden 30 oktober 2009).

 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over onnodige babysterfte. (Ingezonden 22 oktober
2009)

 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Justitie over het bericht dat de gemeente Eindhoven een pedofiel weert. (Ingezonden 21 oktober 2009).

 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de onduidelijkheid inzake vaccinatie tegen de Mexicaanse griep voor zwangeren. (Ingezonden 20 oktober 2009).

 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister en de staatssecretaris van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het verdwijnen van een slachtoffer van eerwraak terwijl deze zaak bij de autoriteiten bekend is. (Ingezonden 15 oktober 2009).

 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het weigeren van zorg aan illegale kinderen. (Ingezonden 7 oktober 2009).

 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het te veel inkopen van vaccins tegen Influenza H1N1. (Ingezonden 5 oktober 2009).

 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het prenataal ontstaan van sociaaleconomische gezondheidsverschillen bij jonge kinderen. (Ingezonden 1 oktober 2009).

 

Vragen van de leden Arib en Spekman (beiden PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het weigeren van illegalen in de zorg. (Ingezonden 29 september 2009).

 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de ministers van Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het te vondeling leggen van baby’s. (Ingezonden 16 september 2009).
 

Vragen van de leden Arib, Heerts (beiden PvdA) en Van Haersma Buma (CDA) aan de minister van Justitie over het vluchten van mensenhandelaar Saban B. (Ingezonden 18 september 2009)

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over onvoldoende zorg voor vrouwen tijdens de zwangerschap. (Ingezonden 11 september 2009)

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Justitie over het bericht dat tientallen allochtone jongeren niet op vakantie durven naar landen van herkomst uit angst uitgehuwelijkt of achtergelaten te worden. (Ingezonden 20 juli 2009)

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Wonen, Wijken en Integratie over suicidaal gedrag van jonge migranten vrouwen in Nederland. (Ingezonden 7 juli 2009)
 

Vragen van de leden Arib en Eijsink (beiden PvdA) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Defensie over de druk die leden van de Pinkstergemeente binnen diverse instellingen uitoefenen om mensen via healings te genezen van HIV en homoseksualiteit.(Ingezonden 16 juli 2009)

 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het feit dat het Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam eicellen gaat invriezen van vrouwen die op latere leeftijd kinderen willen krijgen. (Ingezonden 16 juli 2009)

Vragen van het lid Arib (PvdA) aande minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over vruchtbaarheidstoerisme.(Ingezonden 15 juli 2009)

 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid,Welzijn en Sport over het topinkomen van de bestuursvoorzitter van Sanquin Bloedbanken. (Ingezonden14 juli 2009)

 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Justitie over onderzoek naar seksueel geweld. (Ingezonden 9 juli 2009)

 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Justitie over seksueel misbruik van kinderen binnen de kerk. (Ingezonden 25 juni 2009)

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Justitie over de ontvoering van K. L. (Ingezonden 5 juni 2009)

 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de ministers van Justitie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat politie en justitie bij kindermishandeling te weinig beroep doen op forensische artsen. (Ingezonden 5 juni 2009)

 

Vragen van de leden Arib (PvdA) en Dibi (GroenLinks) aan de minister van Justitie over de omvang van het probleem van kinderontvoering. (Ingezonden 29 mei 2009)

 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de hogere babysterfte in het noorden van Nederland. (Ingezonden 28 mei 2009)

 

Vragen van de leden Arib en Dijsselbloem (beiden PvdA) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Jeugd en Gezin over de verwaarlozing van de preventietaak binnen de jeugdgezondheidszorg. (Ingezonden 28 mei 2009)

 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aande ministers van Justitie en voor Wijken, Wonen en Integratie over het achterlaten van meisjes in landen van herkomst om uitgehuwelijkt te worden. (Ingezonden 25 mei 2009)
 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Wonen, Werken en Integrate over allochtone meisjes die voor hun ouders en schoonouders zorgen. (Ingezonden 13 mei 2009)

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid,Welzijn en Sport over het registreren van vruchtbaarheidsbehandelingen.(Ingezonden 11 mei 2009)

 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aande minister van Volksgezondheid,Welzijn en Sport over marktwerkingin de verloskundige zorg.(Ingezonden 16 april 2009)

 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Justitie over de verplichte meldcode huiselijk geweld,kindermishandeling, eergerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking. (Ingezonden 14 april 2009)

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid,Welzijn en Sport over het bericht dat 30% van de melkgebitten slecht zijn.(Ingezonden 31 maart 2009)

Vragen van de leden Arib en Timmer (beiden PvdA) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over arbeidsverzuim in verband met vruchtbaarheidsbehandelingen. (Ingezonden 26 maart 2009)
 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Justitie over het ronselen van meisjes door "pooierboys" in de regio Den Haag. (Ingezonden 9 maart 2009)
 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het verloten van iPods onder meisjes die zich aanmelden voor vaccinatie tegen het HPV-virus. (Ingezonden 24 februari 2009)


Vragen van de leden Arib en Heerts (beiden PvdA) aan de minister van Justitie over het bericht dat slechts een derde van de delicten wordt aangegeven bij de politie (Ingezonden 11 februari 2009)


Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Justitie over het op internet publiceren van foto's en privégegevens van veroordeelde pedofielen. (Ingezonden 9 februari 2009)


Vragen van de leden Bouwmeester en Arib (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Justitie over de vondst van kinderporno in een TBS-kliniek. (Ingezonden 4 februari 2009)


Vragen aan het lid Arib (PvdA) aan de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over een veroordeelde pedofiel die nog vrij rondloopt. (Ingezonden 30 januari 2009)


 

 

 

Kamervragen 2007-2008Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Justitie en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het huisverbod. (Ingezonden 18 december 2008)


Vragen van de leden Heerts, Arib en Bouchibti (allen PvdA) aan de ministers van Justitie en voor Jeugd en Gezin over het benaderen van minderjarigen door volwassenen via netwerksites met het doel om strafbare handelingen met ze te verrichten. (Ingezonden 16 december 2008)

 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Wonen, Wijken en Integratie over de hoge babysterfte in de grote steden. (Ingezonden 15 december 2008)

 

Vragen van de leden Arib en Leerdam (beiden PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het grote aantal HIV/Aids patiënten onder migrantengroepen. (Ingezonden 8 december 2008)
 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over genitale verminking (Ingezonden 3 december 2008)

 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de ministers van Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het kopen van een baby via internet. (Ingezonden 28 november 2008)

Vragen van de leden Arib, Heerts en Kuiken (allen PvdA) aan de minister van Justitie over het hinderlijk volgen van een pedofiel in Amsterdam. (Ingezonden 17 november 2008)


Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Justitie over internationale kindontvoering van een jongen met de Nederlandse nationaliteit naar Turkije. (Ingezonden 13 november 2008)

Vragen van de leden Depla, Arib en Vermeij (allen PvdA) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mw. Van Bijsterveldt-Vliegenthart, en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over vergoeding inenting voor mbo-stagiaires in de zorg. (Ingezonden 6 november 2008

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de ministers van Justitie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de slechte arbeidsomstandigheden van Thaise vrouwen in erotische massagesalons. (Ingezonden 7 oktober 2008)

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport over derdelijnsverloskundige zorg.(Ingezonden 2 oktober 2008)

 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Justitie over kindontvoeringen. (Ingezonden 30 september 2008)


Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Justitie en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een tekort aan opvang voor slachtoffers van mensenhandel. (Ingezonden 18 september 2008)

Vragen van de leden De Pater-van der Meer (CDA), Heerts en Arib (beiden PvdA) aan de minister van Justitie over huisvesting van pedofiele ex-gedetineerde. (Ingezonden 16 september 2008)

 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het toedienen van remifentanil voor pijnbestrijding bij bevallingen. (Ingezonden 15 september 2008)


Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Justitie over de bestrijding van loverboys op internet. (Ingezonden 11 september 2008)

 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Justitie en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over poly- of bigame huwelijken in Nederland. (Ingezonden 12 augustus 2008)

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Justitie over blokkeren van kinderpornosites. (Ingezonden 10 juli 2008)

Vragen van de leden Dijsselbloem en Arib (beiden PvdA) aan de ministers van Justitie en voor Wonen, Wijken en Integratie over islamitische huwelijken. (Ingezonden 8 juli 2008

 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onethisch binnenhalen van opdrachten door uitvaartondernemers. (Ingezonden 2 juli 2008)


Vragen van de leden Arib en Dijsselbloem (beiden PvdA) aan de ministers van Justitie en voor Jeugd en Gezin en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mw. Dijksma, over lijfstraffen in het islamitisch onderwijs. (Ingezonden 30 juni 2008)

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over obesitas in achterstandswijken. (Ingezonden 27 juni 2008)

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over babysterfte in allochtone gezinnen. (Ingezonden 19 juni 2008)

 

Vragen van de leden Arib en Dijsselbloem (beiden PvdA) aan de ministers voor Wonen, Wijken en Integratie en van Justitie over uitspraken van de Imam Bahaeddin Budak. (Ingezonden 13 juni 2008)

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Justitie over kindontvoeringen. (Ingezonden 27 mei 2008)
 

Schriftelijke vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van justitie en de minister van volksgezondheid, welzijn en sport over het bericht dat het beroepsgeheim er voor zorgt dat 85% van het huiselijk geweld verborgen blijft

 

Schriftelijke vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Justitie over kindontvoeringen

 

Schriftelijke vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het tekort aan kraamverzorgenden

 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over bodyscans, (Ingezonden 15 mei 2008 + antwoord

 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over late zwangerschappen, ingezonden 29 april 2008

 

Vragen van Arib (PvdA) en Ten Broeke en Teeven (beiden VVD) aan de ministers van Justitie en Buitenlandse Zaken over uitlevering pornobazen 14 april 2008 + antwoord

 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Justitie over eerwraak, ingezonden 10 april 2008 + antwoord (Zeynep)

 

Eerwraak

Het debat over eerwraak en politieoptreden in Alkmaar

 

Vragen van het lid Arib aan de minister van Justitie over het bericht dat de moord op Z.B. vorig jaar een eerwraakkwestie was.

 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Justitie over eerwraak, ingezonden 10 april 2008 + antwoord

 

Vragen van het lid Arib eerwraak Alkmaar 28 juni 2007 + antwoord

 

Vragen van het lid Arib aan de minister van Justitie over jeugdprostitutie, ingezonden 20 februari 2008 + antwoord

 

Vragen van het lid Arib aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Wonen, Wijken en Integratie over babysterfte en verloskundige zorg en achterstandswijken, ingezonden 19 februari 2008 + antwoord

 

Vragen van de leden Arib en Dijsselbloem aan de ministers van Justitie en voor Wonen, Werken en Integratie over Islamitische huwelijken, ingezonden 11 februari 2008 + antwoord

 

Vragen van de leden Arib en Spekman aan de staatssecretaris van justitie over 140 meisjes die verdwenen zijn in prostitutie, ingezonden 7 februari 2008 + antwoord

 

Vragen van het lid Arib aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Wonen, Wijken en Integratie over perinatale sterfte in achterstandswijken, ingezonden 1 februari 2008 + antwoord

 

Vragen van de leden Spekman en Arib aan de staatssecretaris van Justitie over een Nepalese vrouw die is verdwenen na asielaanvraag, ingezonden 1 februari 2008 + antwoord

 

Vragen van het lid Arib aan de minister van VWS, de minister voor WWI en de minister van OCW over de discussies omtrent het maagdenvlies ingezonden 17 januari 2008 + antwoord

 

Vragen van het lid Arib aan de minister van Justitie over nieuwe wetgeving ten aanzien van de strafbaarheid van kinderporno, ingezonden 10 januari 2008 + antwoord

 

Vragen van het lid Arib aan de minister van Justitie over de richtlijn kinderpornografie, ingezonden 9 januari 2008 + antwoord

 

Vragen van het lid Arib aan de minister van Justitie over illegale prostitutie in kapsalons, ingezonden 3 januari 2008 + antwoord

 

Vragen van het lid Arib aan de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties over discriminatie van allochtonen op de arbeidsmarkt, ingezonden 21 november 2007 + antwoord

 

Vragen van de leden Arib en Spekman aan de staatssecretaris van Justitie over AMA’s die verdwijnen in de prostitutie, ingezonden 31 oktober 2007 + antwoord

 

Vragen van het lid Arib aan de minister van Justitie over de internetsite www.stopkindersex.nu, ingezonden 28 september 2007 +  antwoord

 

Vragen van het lid Arib aan de minister van Justitie over een alarmsysteem in de Europese Unie voor kinderontvoeringen, ingezonden 27 augustus 2007 + antwoord

 

Vragen Arib Marokkaanse remigranten visum 3 juli 2007 + antwoord

 

Vragen van het lid Arib eerwraak Alkmaar 28 juni 2007 + antwoord (Zeynep)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 11/07/12 | webdesign Papyri Digi-Art |